"Mae'r ardd yn eich ysbrydoli, nid ydych eisiau cael allan o'r baddon ac mae'r gwely yn hynod braf a moethus"

Prices

I drefnu arhosiad yn 2 Penrhiw ewch i’r calendr (isod). Symudwch y cyrchwr dros eich dyddiad i weld os ydi’r bwthyn ar gael ac i weld y pris. Os gliciwch chi ar y dyddiad mi fyddwch chi’n mynd i’n tudalen ni ar wefan Under the Thatch – yno, arlein, mae trefnu a thalu am eich arhosiad.

I holi ynglŷn â phreswyliadau artistiaid defnyddiwch y ffurflen gysylltu. Fe gysylltwn ni’n ôl cyn gynted â bo modd.